Obsah

Přehled našich projektů v obci Žádovice

Naše spolupráce s obcí Žádovice začala v roce 2016, kdy jsme vyhráli architektonickou soutěž na Centrum obce. Následovaly architektonické studie Infermy – prodejna místních produktů, Revitalizace veřejného prostoru okolí kostela sv. Jana Nepomuckého a dům pro seniory. Na těchto projektech nyní pracujeme a dokončujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Projekt Infermy dokonce získal státní dotaci, u ostatních projektů se o to město momentálně snaží.
Nejnovějším projektem je revitalizace veřejných prostranství v centrum obce. Podobu prostor táhnoucí se od návsi s obecním úřadem, kolem potoka Hruškovice až po kulturní dům řešíme v probíhající studii.  Tento projekt, ale i naše starší, můžete vidět zde na těchto webových stránkách.

Dům pro seniory

Jedná se o novostavbu bytového domu s pečovatelskými byty. V domě se nachází celkem 4 byty se samostatnými vchody. Hmotově vycházíme z ostatních domů v obci, které mají povětšinou sedlovou střechu a vesnický ráz domů a stodol. Na objekt na jižní straně navazují 2 pergoly.

více o projektu

Okolí kostela

Dominantu obce, kostel sv. Jana Nepomuckého, zdůrazňujeme obnovou jeho okolí. Základními principy návrhu parku okolo kostela jsou ovocné stromy, průhled na kostel, vinná réva. Ty udávají charaktery prostředí. Navrhli jsme 12 zastavení u různých druhů ovocných stromů, alej s průhledem na kostel, terásky s divoce rostoucími květinami a novou pohledovou osu k obecnímu úřadu.

více o projektu

Inferma

Jedná se o rekonstrukci stávající budovy. Novou náplní budovy bude hlavně výrobna a prodejna místních produktů. Budou se zde moct vyrábět a také prodávat domácí produkty. Hlavní otevřený prostor bude využíván k výstavám a bude v něm umístěno také menší infocentrum, vestavěné patro bude využíváno jako vyhlídka na okolí, menší část bude sloužit jako kancelář správce budovy.

více o projektu

Soutěž Centrum obce Žádovice

Soutěž proběhla v roce 2016. Zde jsme navázali spolupráci s obcí.

více o projektu

Zdroje obrázků:

Žádovice

On-line verze:

https://zadovice.cityupgrade.cz

City Upgrade